ЗА НАС

ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ е компанија за давање на специјалистички услуги од доменот на хигиено-технички и консалтинг услуги како и управување со недвижностите. Компанијата работи на принципот извршување со сопствени ресурси и изнајмување на професионални услуги како и нивно координирање со други специјализирани фирми и компании.

Личните искуствата на менаџментот стекнати со повеќе годишно работење во оваа област со странски и домашни компании како и стекнатиот висок професионализам се наша определба и заложба при извршување на услугите.

Компанијата е основана кон крајот на 2009 година и делува на целата територија на Р.Македонија. Во моментов опслужува повеќе од 200 клиенти со повеќе од 20.000 м2 на целата територија на Р.Македонија, со седиштето на компанијата во Скопје.

Визија
Не само да се пониди,туку да се создаде услуга, да се биде предводник во воведувањето на нови идеи и производи со што ќе се допринесе за развој на пазарот и богаство на понудени услуги.
Мисија
Да се постигне водечка позиција на пазарот на услугите кои ги нудиме преку подобрување,ефикасност,квалитет и професионализам и се тоа преку:
Ефикасно оперативно работење што значи да си проверен и доверлив партнер во давањето на услугите кон своите клиенти како и прилагодување кон барањата на своите кленти
Задоволство и грижа кај своите клиенти и добавувачи обезбедено преку унапредување на односите и комуникацијата   со што ќе им се овозможи подобри резултати во нивното работење.
Да се биде посакуван работодавец со што ќе се овозможи задоволство, интерес и желба за напредување , интерс за развој на компанијата и сетоа преку обуки,стимулации и пријатна работна атмосвера.
Продолжување на остварување на добри финансиски и деловни резултати кои ќе доведат до водечка улога на пазарот со што ќе постанеме еколошки,социјално и општествено одговорен чинител.
Цел
Да се помогне на своите деловни партнери,водејки особено  внимание за нивните индивидуални потреби со што ќе дадеме допринос во нините позитивни и успешни резултати и политики
Мото
УСЛУГИТЕ ПРИЛАГОДЕНИ КОН КЛИЕНТИТЕ, А НЕ КЛИЕНТИТЕ ПРИЛАГОДЕНИ НА УСЛУГИТЕ

 

  • Зошто ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ?
  • ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ е стручен за работата која ја извршува
  • ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ не откажува или касни
  • ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ секогаш е љубезен со клиентите
  • ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ секогаш ги зема во предвид барањата на клиентите
  • ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ секогаш ги зема во предвид рекламациите на клиентите
  • ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ секогаш е уреден
  • ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ стално учи и се надградува
  • ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ секогаш доставува сметка/фактура
  • ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ е осигуран од штети кон трети лица

Клиентите на ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ секогаш се во право !

СЕКОГАШ КОГА Е НАЈПОТРЕБЕН ВАШ ХАУСМАЈСТОР ДОМУВАЊЕ